Solarni regulatori
 
ARTAS d.o.o. Zagreb je generalni zastupnik MPPSolar proizvoda za Hrvatsku, Sloveniju, BiH, Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru.
Solarni regulator 12V - 24V / 20A
Tip regulatora:   PWM + LCD + ARTAS MOD
Napomena / oprez:   Na tržištu se nalaze isti regulatori sa tvorničkom greškom koja uzrokuje prepunjavanje baterija i druge probleme. Mi mijenjamo softver/hardver i svaki kontroler detaljno podešavamo/provjeravamo. Naše regulatore možete prepoznati prema web adresi koja se ispisuje kod uključenja.
Za vrste baterija:   sve 12V i 24V baterije
Prepoznavanje baterije:   automatsko (12V/24V)
Napon punjenja:   10V-15V / 20V-30V
Podnaponska zaštita:   10V-11.8V / 20V-23.6V
Ponovno uključenje:   10V-15V / 20V-30V
Podešavanje:   u koraku od 0.1V
Maksimalna struja:   20A
Dovoljno za module:
  4 x 85W (12V) / 8 x 85W (24V)
Prikaz:   napon baterije
struja punjenja
struja pražnjenja
kapacitet predan bateriji (Ah)
kapacitet predan trošilu (Ah)
temperatura
Zaštite:   prenaponska
podnaponska
nadstrujna
obrnutog polariteta
Dimenzije:   165 x 110 x 50 mm
Masa:   0.4 kg
Jamstvo:   1 godina
Cijena:   375,00 / 49,77 EUR kn s PDV-om
Raspoloživost:  
Solarni MPPT regulator 12V - 48V / 60A

Proizvođač:

  MPPSolar
Tip regulatora:   MPPT + LCD
Model:   PCM-60X
Za vrste baterija:   sve 12V, 24V i 48V baterije
Maksimalan ulazni napon:   145V (VOC)
Maksimalna ulazna struja:   50A
Radni napon za 12V baterije:   15-115V
Radni napon za 24V baterije:   30-115V
Radni napon za 48V baterije:   60-115V
Maksimalna izlazna struja:   60A
Snaga u 12V sustavu:   800W
Snaga u 24V sustavu:   1600W
Snaga u 48V sustavu:   3200W
Prikaz:   ulazni napon i struja
izlazni napon i struja
energija prikupljena u Wh i Ah
Zaštite:   prenaponska
podnaponska
nadstrujna
temperaturna
Dimenzije:   315 x 165 x 128 mm
Masa:   4.5 kg
Više info:   PCM-60X PDF
Jamstvo:   5 godina
Cijena:   3.125,00 kn / 414,76 EUR s PDV-om
Raspoloživost:  
Solarni MPPT regulator 12V - 48V / 50A

Proizvođač:

  MPPSolar
Tip regulatora:   MPPT + LCD
Model:   PCM-5048
Za vrste baterija:   sve 12V, 24V i 48V baterije
Maksimalan ulazni napon:   140V (VOC)
Maksimalna ulazna struja:   40A
Radni napon za 12V baterije:   16-112V
Radni napon za 24V baterije:   32-112V
Radni napon za 36V baterije:   48-112V
Radni napon za 48V baterije:   64-112V
Maksimalna izlazna struja:   50A
Napon punjenja:   podesiv u koraku od 0.1V
Snaga u 12V sustavu:   700W
Snaga u 24V sustavu:   1400W
Snaga u 36V sustavu:   2100W
Snaga u 48V sustavu:   2800W
Prikaz:   ulazni napon i struja
izlazni napon i struja
energija prikupljena u Wh i Ah
Izlazni releji:   dva nezavisna programbilna releja
Hlađenje:   pasivno i kontroliranim ventilatorom
Vlastita potrošnja:   <2W
Zaštite:   prenaponska
podnaponska
nadstrujna
obrnutog polariteta
temperaturna
Dimenzije:   268 x 196 x 147 mm
Masa:   4.3 kg
Više info:   PCM-5048 PDF
Jamstvo:   5 godina
Cijena:   3.600,00 kn / 477,80 EUR s PDV-om
Raspoloživost:  
Solarni MPPT regulator 12V - 48V / 80A

Proizvođač:

  MPPSolar
Tip regulatora:   MPPT + LCD
Model:   PCM-80CX
Za vrste baterija:   sve 12V, 24V i 48V baterije
Maksimalan ulazni napon:   240V (VOC)
Maksimalna ulazna struja:   70A
Radni napon za 12V baterije:   16-192V
Radni napon za 24V baterije:   32-192V
Radni napon za 36V baterije:   48-192V
Radni napon za 48V baterije:   64-192V
Maksimalna izlazna struja:   80A
Napon punjenja:   podesiv u koraku od 0.1V
Snaga u 12V sustavu:   1100W
Snaga u 24V sustavu:   2200W
Snaga u 36V sustavu:   3300W
Snaga u 48V sustavu:   4400W
Prikaz:   ulazni napon i struja
izlazni napon i struja
energija prikupljena u Wh i Ah
Izlazni releji:   dva nezavisna programbilna releja
Hlađenje:   pasivno i kontroliranim ventilatorom
Vlastita potrošnja:   <2W
Zaštite:   prenaponska
podnaponska
nadstrujna
obrnutog polariteta
temperaturna
Dimenzije:   415 x 225 x 147 mm
Masa:   7.1 kg
Više info:   PCM-80CX PDF
Jamstvo:   5 godina
Cijena:   7.000,00 kn / 929,06 EUR s PDV-om
Raspoloživost: